ČeštinaAngličtina Měna: Pozor! Při změně jazyka nebo měny dojde k vyprázdnění košíku.
Nákupní košík Košík je prázdný...
Domovská stránka > Kontakty > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 •  eFlora zajišťuje služby v oblasti zprostředkování prodeje a prodej květinových darů, zboží a služeb prezentovaných na portále eFlora.

 

 •  Květinové dary a ostatní produkty, není-li určeno jinak, doručujeme třetím osobám za úplatu způsobem, uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Dále poskytujeme služby spojené s prezentací firem na portále eFlora.cz

 

 • eFlora dbá na nejvyšší stupeň ochrany osobních údajů a diskrétnost nabízených služeb.

 

 Doručování květinových darů

 

 1. Objednávky s realizací v den objednání je možné zadávat do 11 hod. pracovního dne. Objednávka přijatá k realizaci v den shodný s dnem objednání, může někdy vést k odmítnutí ze strany eFlora, a to z důvodu nenalezení obchodního partnera k realizaci, či dostupnosti požadovaného zboží. V takovém případě je postupováno dle níže uvedených podmínek.
 2.  V rámci regionů ČR doporučujeme objednávat min. s jednodenním předstihem.
 3.  Poplatek za doručení je připočítáván k ceně květinového daru.
 4. Doručení Praha v pracovní dny ….150 Kč
 5. Doručení ČR v pracovní dny …. 150 Kč
 6. Doručení Praha a celá ČR v sobotu a státních svátcích….350 Kč
 7. Objednávky s doručením na sobotu je třeba objednávat nejpozději v pátek do 13:00 hod.
 8.  e-Flora má v případě realizovaného obchodu nárok na zprostředkovatelskou provizi. Provize za vyhledání obchodního partnera, organizaci a finanční vypořádání celé transakce je stanovena ve výši 50 Kč.
 9.  K realizaci květinových darů využívá eFlora  a sítě vzájemně propojených obchodních partnerů po celém území ČR a mateřské květinářství KVĚTINY DNES.cz

 Obchodní partner

 1. Obchodní partner (dále jen OP) splňuje náročné požadavky týkající se kvalifikace odborného personálu.
 2. OP se smluvně zavazuje realizovat květinové dary objednané prostřednictvím portálu eFlora vždy čerstvé a v nejvyšší kvalitě. OP se zavazuje dodržovat etický kodex obchodních partnerů portálu e-Flora.
 3. OP má přístup k čerstvému květinovému materiálu obchodovaných na mezinárodních trzích několikrát týdně.
 4. OP doručuje květinové zásilky osobně, nebo prostřednictvím 3 osoby tak, aby zboží při cestě k adresátovi neutrpělo žádnou újmu.

 Objednávka

 1. Objednávky lze podávat elektronicky prostřednictvím portálu eFlora 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 2. Přijetí objednávky je automaticky potvrzeno odesílateli na kontaktní e-mail. Toto potvrzení odesílatel objednávky formálně zkontroluje. Shledá-li nesrovnalosti v objednávce nebo neúplné informace v dodací či fakturační adrese či předmětu objednávky je neprodleně kontaktovat zaměstnace portálu eFlora.cz a sjednat nápravu.  Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce odeslané na e-mail zákazníka nebude brán zřetel. 
 3. Distribuce objednávek mezi OP probíhá automaticky v unikátním systému eFlora bezprostředně po přijetí objednávky. Objednávka je odeslána všem OP v daném regionu a každý OP má možnost se přihlásit k realizaci dané objednávky.
 4. Autorizace objednávek - proces zkoumání formální správnosti objednávek a kontrola plateb platební kartou, bankovním převodem, nebo jiným způsobem určeným těmito podmínkami.
 5. Autorizace objednávek probíhá v pracovní dny od 9:00 hod. do 13:00 hod. (středoevropské časové pásmo)
 6. Mimo uvedené časy eFlora negarantuje autorizaci objednávek.
 7. V případě negativní autorizace bude objednávka zrušena. Zákazník bude elektronicky informován o zrušení objednávky.
 

 Výběr obchodního partnera na realizaci objednávky

 
 1. e-Flora si vyhrazuje právo organizovat mezi OP členy výběrová řízení (dále jen aukce) na realizaci objednávek.
 2. Aukce je proces do kterého se po distribuci objednávek mezi členy eFlora hlásí OP se zájmem o realizaci objednávky.
 3. V době výběru OP formou aukce probíhá proces autorizace objednávek.
 

Režim objednávek

 
 1. Celková cena květinové zakázky k realizaci obchodním partnerem může být v aukci snížena o provozní náklady (bankovní poplatky, aj.) a slevu poskytnutou pro eFlora. Poskytnuté slevy jsou v režii obchodního partnera a nemají vliv na kvalitu, velikost nebo druh dodávaného zboží.
 2.  
 3. Zákazník nemá nárok na slevu plynoucí z výsledku aukce ve prospěch e-Flora ze strany OP, ani se na ní nijak podílet.
 4. O úspěchu či neúspěchu výběru OP na realizaci objednávek přijatých prostřednictvím portálu eFlora je zákazník informován na kontaktní e-mail v čase ukončení aukce.
 5. Finanční prostředky jsou zákazníkům vraceny v plné výši v případě, že eFlora nenalezla obchodního partnera na realizaci objednávky, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, nebyla objednávka realizována.
 6. e-Flora negarantuje 100 % pokrytí celého uzemí České Republiky členskou základnou OP, ani nalezení OP na realizaci všech přijatých objednávek.
 
 

Stornování objednávky

 1. Stornování objednávky zákazníkem je možné podat písemně, nebo elektronicky min. 72 hod. před termínem realizace objednávky. Storno poplatek v tomto případě činí 30 % celkové ceny objednávky min.200 Kč
 2. V případě storno objednávky čase kratším 72 hodin a delším 24 hodin do termínu realizace je účtován poplatek 60 % z celkové ceny objednávky min. 500 Kč.
 3. V případě stornování objednávky v čase kratším 24 hodin do realizace je storno poplatek 100 % celkové ceny objednávky.
 4. Storno objednávky potvrzuje eFlora zákazníkovi.
 5. e-Flora má právo objednávku stornovat v případě, že objednávka nebyla ani v průběhu aukce zaplacena.
 6. e-Flora má právo stornovat autorizovanou objednávku v případě, že se nepodaří nalézt OP na realizaci objednávky,   nebo v nepředvídatelných případech a zásahu vyšší moci. O tímto způsobem stornovaných objednávkách informuje zákazníka.
 7. e-Flora nenese odpovědnost za škody způsobené stornováním objednávek z viz výše uvedených důvodů.
 
 

Dodání zboží - reklamace

 
 1. Dodání zboží nelze definovat přesně na minuty, proto jsou zde orientační časová pásma v kterých se doručení květinových zásilek v rámci dne realizuje.
 2. Adresát zásilky přebírá zboží a svým podpisem stvrzuje, že zásilku převzal v dobrém stavu. V případě, že je zásilka poškozena, nebo jiným způsoben znehodnocena (polámané květiny) zásilku nepřebírejte a o odmítnutí nás neprodleně informujte. My okamžitě sjednáme nápravu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. eFlora neodpovídá za chybně dodané kontaktní údaje adresáta, či za to, že adresát z jakéhokoliv důvodu nebyl v řádném čase doručení zastižen na dodací adrese, nebo adresa neexistuje.
 4. OP eFlora může takovouto zásilku nechat v náhradní úschově a adresátovi o tom zanechat písemný vzkaz, kde je možné zásilku vyzvednout.
 5. Za náhradní úschovu lze považovat, kolegu či recepci v práci, souseda v domě aj.
 6. Při nenalezení náhradní úschovy je OP oprávněn, po splnění předchozích bodů, uschovat zásilku ve svém sídle. V případě prokázání zpětného doručení květinového daru do sídla OP třetí osobou požadovat od adresáta úhradu nákladů na zpětné doručení. Tyto náklady nesmí přesahovat cenu 150 Kč.  
 
 

Opětovné doručení

 
 1. Opětovné doručení je opakované doručení zásilky z důvodu nezastižení adresáta. Bylo-li opakované doručení způsobeno vinou chybně zadaných údajů, nebo neúplných údajů v kontaktech na adresáta ze strany zákazníka, náleží eFlora poplatek za opakované doručení.
 2. Poplatek za opakované doručení je stanoven ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení.
 3. V případě neuhrazení tohoto poplatku ze strany zákazníka je zásilka po splnění předešlých podmínek považována za vyřízenou . 
 
 

 Platební podmínky

 1. Bezhotovostním převodem na účet firmy 
        

 Ćíslo účtu: 149980 / 5500

2. Hotově na výdejním místě květinářství KVĚTINY DNES.cz

Adresa: Nám. hrdinů 3 Praha 4
Otevřeno: Po –Pá od 7:30 hod. – 20:00 hod.

3. Platební kartou při on-line objednávce na www.eflora.cz

 

Ostatní ujednání 

 
 1. e-Flora je diskrétní a garantuje, že informace Vámi uvedené na www.eflora.cz nebudou zneužity ani dále šířeny.
 2. Podáním objednávky objednatel souhlasí s výše uvedenými OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
 3. Doplňkové zboží nelze objednávat samostatně bez květinového daru. Doplňkové zboží se neváže na značku a  je z důvodu různé dostupnosti zboží v ČR i našich partnerů zaměnitelné v rámci daného druhu a odpovídající hodnotě. Příklad: Medvěd na ilustrační fotografii je pouze pro představu. Dodán může být libovolně jiný medvěd v odpovídající hodnotě. Stejně je tomu v případě ostatních doplňkových produktů: víno, dort, bonboniéra. 

 1. Objednávka s realizací ve stejný den objednání dopoledne
  1. Možno zadat nejpozději do 8:00 hod v den realizace
  2. Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod předešlého dne do 10:00 hod. v den realizace
 2. Objednávka s realizací ve stejný den objednání odpoledne
  1. Možno zadat nejpozději do 12:00 hod v den realizace
  2. Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod předešlého dne do 10:00 hod. v den realizace
 3. Objednávka s realizací následující den DOPOLEDNE po objednání
  1.  Možno zadat nejpozději do 18:00 hod předešlého dne
  2. Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod do 9:00 hod. v den realizace
 4. Objednávka s realizací následující den ODPOLEDNE po objednání
  1. Možno zadat nejpozději do 18:00 hod předešlého dne
  2. Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod do 11:00 hod. v den realizace
 5. Objednávka s realizací 2 a více dnů po objednání
  1. Možno zadat nejpozději do 18:00 hod (dne realizace –2dny )
  2. Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod do 18:00 hod. dne předcházejícímu dni realizace

 

Ve vašich oblíbených položkách se nenachází žádný záznam.
Aktuality
17.5.2016 - Pidikytičky.cz Nové stránky www.pidikyticky.cz
Bannerová zóna
Odkazy
KVĚTINY DNES.cz Květiny on-line - květinářství Praha Pankrác - netradiční kytice, dárky pro muže, Pro ženy čerstvé řezané růže, Holandské tulipány, gerbery. Rozvoz květin.
Semena květin Květinová semena na rostliny a semena
Dárky pro muže k narozeninám Originální dárky pro muže. Klobásové a netradiční kytice.