ČeštinaAngličtina Měna: Pozor! Při změně jazyka nebo měny dojde k vyprázdnění košíku.
Nákupní košík Košík je prázdný...
Domovská stránka > Kontakty > Partner podmínky

Partner podmínky

Obchodní ŘÁD

a všeobecné zásady spolupráce

 

čl.I. Všeobecné ustanovení

1. Internetový portál eFlora vytváří nové tržní prostředí, které umožňuje všem svým členům účastnit se poskytovaných SLUŽEB dle SMLOUVY.
2. SLUŽBY jsou pro obchodní partnery dostupné podle regionů, které jsou vymezeny členěním podle krajů ČR.


čl.II. SLUŽBY

AUKCE

1. e-Flora provozuje Internetový obchod s květinovými dary, květinami a doplňky. Všechny objednávky zákazníků eFlora přijaté prostřednictvím Internetového obchodu jsou automaticky zařazeny do aukcí.
2. OBCHODNÍ PARTNER s aktivací SLUŽEB a právem přístupu do aukcí bude informován o každé nové aukci v momentě, kdy bude vyhlášena a otevřena všem oprávněným OBCHODNÍM PARTNERŮM na portále eFlora.
3. Čas OTEVŘENÉ FÁZE AUKCE je předem definovaná doba, kdy OBCHODNÍ PARTNER má možnost se na portále eFlora seznámit s objednávkou a vyjádřit svůj zájem objednávku realizovat. Závazné nabídky na realizaci se podávají prostřednictvím portálu eFlora, kde OBCHODNÍ PARTNER vyznačí výši poskytnuté slevy na celkovou cenu objednávky. Vyplněný formulář s vyznačenou slevou odešle prostřednictvím Internetového portálu do aukce. Takto podaná nabídka je závazná.
4. UZAVŘENÍ AUKCE proběhne v čase ukončení OTEVŘENÉ FÁZE AUKCE. Výsledek aukce je automaticky vyhodnocen. Za vítěze aukce je vybrán OBCHODNÍ PARTNER, který nabídl nejvyšší slevu na realizaci objednávky. Vítěz aukce je informován o výsledku a přidělení realizace objednávky. Ostatní účastníci aukce jsou informováni o záporném výsledku.
5. Vítěz aukce, je povinen objednávku realizovat v souladu s původním zadáním objednávky a těmito podmínkami. Realizace zakázky musí být v souladu s objednávkou. Kvalita množství, druh, styl, barva, cena objednaného zboží a služeb musí odpovídat ceně přijaté objednávky před poskytnutou slevou pro eFloru. Poskytnutá sleva jde na vrub OBCHODNÍHO PARTNERA, který realizuje objednávku. SLEVA nemá vliv na kvalitu, množství či druh dodávaného zboží, které musí být vždy ve stoprocentní kvalitě a v souladu se zadáním objednávky.
6. UZAVŘENÍ AUKCE bez určení vítěze proběhne z důvodu nezaplacení, nebo stornování objednávky ze strany zákazníka v čase ukončení otevřené fáze aukce,nebo kdykoliv v průběhu otevřené fáze aukce. Dále pak v případě, kdy se žádný OBCHODNÍ PARTNER aukce neúčastnil.
7. V případě, že obchodní partner vyjádří svůj zájem objednávku realizovat, účastní se AUKCE, je každé jeho podání ZÁVAZNÉ. Odmítnutí realizace zakázky, částečná nebo neúplná realizace objednávky je pak hodnocena jako vážné porušení SMLOUVY.
8. Režim AUKCE


Objednávka s realizací ve stejný den objednání dopoledne 
· Možno zadat nejpozději do 8:00 hod v den realizace
· Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod předešlého dne do 10:00 hod. v den realizace

 
Objednávka s realizací ve stejný den objednání odpoledne 
· Možno zadat nejpozději do 12:00 hod v den realizace
· Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod předešlého dne do 13:00 hod. v den realizace

Objednávka s realizací následující den DOPOLEDNE po objednání
· Možno zadat nejpozději do 18:00 hod předešlého dne
· Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod do 9:00 hod. v den realizace

Objednávka s realizací následující den ODPOLEDNE po objednání
· Možno zadat nejpozději do 18:00 hod předešlého dne
· Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod do 11:00 hod. v den realizace

Objednávka s realizací 2. a další dny po objednání
· Možno zadat nejpozději do 18:00 hod (dne realizace –2dny )
· Délka aukce od času podání objednávky nejpozději od 18:01 hod do 18:00 hod. dne předcházejícímu dni realizace

 

9. eFlora si vyhrazuje právo měnit dobu otevřené fáze každé jednotlivé aukce:

-  v případě, kdy zákazník změnil termín doručení

- celková poskytnutá sleva obchodních partnerů v aukci přesáhla 20 % celkové ceny

- vyskytnou-li se jiné důvody ovlivňující realizaci zakázky (kvalita, čas a cena).

 

 

VŠEOBECNÉ POPTÁVKY


1. OBCHODNÍ PARTNER s registrovanou službou všeobecné poptávky získává přístup k poptávkám, které eFlora přijímá prostřednictvím Internetové prezentace. Poptávka je automaticky rozesílaná všem registrovaný OBCHODNÍM PARTNERŮM elektronickou poštou.
2. Seznámení se s poptávkou a případná reakce probíhá mimo eFlora přímo s třetí stranou, zadavatelem poptávky.
3. eFlora vystupuje jako zprostředkovatel zakázek mezi OBCHODNÍM PARTNEREM a třetí stranou. Závazky OBCHODNÍHO PARTNERA plynoucí z všeobecných poptávek vůči třetím stranám bez účasti eFlora.

 

SVATEBNÍ POPTÁVKY

1. OBCHODNÍ PARTNER s registrovanou službou všeobecné poptávky získává přístup k SVATEBNÍM poptávkám, které eFlora přijímá prostřednictvím Internetové prezentace. Poptávka je automaticky rozesílaná všem registrovaným OBCHODNÍM PARTNERŮM elektronickou poštou.
2.Svatební poptávka shrnuje potřebu zákazníka cíleně zaměřenou na svatební kytice, výzdobu svatební hostiny a vše kolem svatebního dne.
3. Cílem svatebních poptávek je maximálně usnadnit dostupnost služeb spojených nejenom s květinovým servisem všem zákazníků eFlora.
4. eFlora vystupuje jako zprostředkovatel zakázek mezi OBCHODNÍM PARTNEREM a třetí stranou. Závazky OBCHODNÍHO PARTNERA plynoucí ze svatebních poptávek vůči třetím stranám bez účasti eFlora.

 

III. Realizace objednávek

 
1. OBCHODNÍ PARTNER se zavazuje solidně a zodpovědně realizovat zakázku, na kterou bude vždy používat čerstvé a kvalitní květiny nejlepšího druhu. Zakázky bude realizovat v souladu s objednávkou a speciálních přání i požadavků zákazníka uvedené v detailu objednávky. Velikost, počet barva i styl dodávaných květin bude v souladu s objednaným zbožím případně bude odpovídat stanovené toleranci záměny květin.
2.Dodá-li eFlora OBCHODNÍM PARTNERŮM přáníčka, musí být dodávána ve všech realizovaných objednávkách pro eFlora.

3. eFlora je oprávněna u příjemce květinových zásilek ověřovat úplnost realizovaných objednávek a spokojenost se službami OBCHODNÍHO PARTNERA.

4. Obchodní partner je povinen v případě nezastižení adresáta zanechat vzkaz o neúspěšném doručení  zásilky a informovat adresáta o tom, kde je zásilka uložena v náhradní úschově. Informace o neúspěšném doručení musí obsahovat čas doručení, kdy adresát nebyl zastižen, dále kde je zásilka umístěna a kdy a za jakých podmínek si jí lze nově vyzvednout nebo nechat doručit.

5. Vzkaz o neúspěšném doručení musí mít tištěnou podobu a musí být zanechán na viditelném místě na adrese doručení tak, aby adresát mohl snadno a rychle zjistit, že se  nepodařilo na jeho jméno doručit zásilku.

6. eFlora nehradí vícenáklady za opětovné doručení zásilky obchodním partnerům.

 

 

IV. Finanční vyrovnání


1. Finanční vypořádání realizovaných objednávek v rámci sítě eFlora bude provádět výhradně eFlora na základě OBCHODNÍM PARTNEREM vystavené faktury za realizované zakázky. OBCHODNÍ PARTNER je povinen na konci měsíce dodat přehled všech provedených zakázek, u kterých uvede číslo objednávky, příjmení odběratele a hodnotu objednávky před a po poskytnuté slevě. Potvrzení o odběru květin uchovává OBCHODNÍ PARTNER ve své úschově a v případě potřeby dodá toto k nahlédnutí. Pokud chybí tento dokument, nebo existuje oprávněná reklamace zákazníka na dodané zboží je eFlora oprávněna pozastavit platbu. Faktura musí být vystavena správně s plným názvem firmy, adresou, IČO, aktuálním a úplným číslem konta.
2. Vyúčtování s OBCHODNÍMI PARTNERY za realizované zakázky bude eFlora provádět jednou za měsíc. OBCHODNÍ PARTNER se zavazuje vystavit souhrnnou fakturu za celý měsíc v posledním dni měsíce a doručit ji co nejrychleji do eFlory, nejpozději však do 20 dne následujícího měsíce. Splatnost vystavených faktur je 14 dní.

 

V. Reklamace


1. Doba na podání reklamace je 6 měsíců od data realizace. Po uplynutí této doby je reklamace promlčena. V případě oprávněné reklamace, která se týká nesprávného provedení zakázky je OBCHODNÍ PARTNER povinen sjednat nápravu. Zakázku vykoná v plné hodnotě, nebo doručení omluvné kytice shodně s přáním zákazníka, a to na své náklady.
VI. Sankce a okamžitá výpověď smlouvy
1. V případě, že OP opakovaně neprovede nebo nesprávně provede zakázku má eFlora právo okamžitě rozvázat SMLOUVU o obchodní partnerství. eFlora je oprávněna vyřadit takového partnera z databáze aktivních OP a zamezit mu přístup k objednávkám zákazníků a ostatním službám plynoucím z obchodního partnerství.
2. Při odstoupení od spolupráce ze strany eFlora má OP povinnost vrátit všechny reklamní materiály v nejkratší možné lhůtě.
3. OBCHODNÍ PARTNER nemá nárok na úhradu výdajů či jakékoliv kompenzace při ukončení z důvodu porušení SMLOUVY nebo Obchodního ŘÁDU.

Ve vašich oblíbených položkách se nenachází žádný záznam.
Akční produkty
Sud piva a klobásy - Detail
1700 CZK
Aktuality
17.5.2016 - Pidikytičky.cz Nové stránky www.pidikyticky.cz
Bannerová zóna
Odkazy
KVĚTINY DNES.cz Květiny on-line - květinářství Praha Pankrác - netradiční kytice, dárky pro muže, Pro ženy čerstvé řezané růže, Holandské tulipány, gerbery. Rozvoz květin.
Semena květin Květinová semena na rostliny a semena
Dárky pro muže k narozeninám Originální dárky pro muže. Klobásové a netradiční kytice.